Inovácia našich regiónov prostredníctvom výskumu a vývoja Innovating our regions through research and development


Workshop o podnikaní pre študentov