Inovácia našich regiónov prostredníctvom výskumu a vývoja Innovating our regions through research and development


Veľtrh záverečných prác

Veľtrh záverečných prác je podujatie zamerané pre študentov 2. ročníka prvého stupňa a 1. ročníka druhého stupňa vysokoškolského štúdia. (pri 4 ročnom bakalárskom štúdiu je podujatie určené pre študentov 3 ročníka prvého stupňa vysokoškolského štúdia)

Všetky témy je možné stiahnuť TU!

Počas tohto podujatia si študenti môžu vybrať a prihlásiť sa na bakalárske a diplomové témy vypísané firmami a inštitúciami združenými v Z@ICT klastri v Žilinskom regióne.

Prečo sa zúčastniť Veľtrhu diplomových prác?

  • Môžeš si vybrať a zabojovať o tému, ktorá Ťa zaujala.
  • Ukáž sa firmám, že si dobrý, a že na to máš.
  • Môžeš získať zaujímavé kontakty.
  • Nerob na záverečnej práci len preto že musíš, ale preto, že Ťa to baví.
  • Začni svoju kariéru budovať už počas štúdia. 

Registráciu na Veľtrh záverečných prác je vykonať vyplnením REGISTRAČNÉHO FORMULÁRU.  Výber tém, nie je záväzný!


Každý účastník, ktorí sa chce zúčastniť pohovoru so zástupcami firiem, musí sa zaregistrovať prostredníctvom registračného formuláru.

KDE: V budove rektorátu Žilinskej univerzity na prízemí 
KEDY: 4.5.2011 o 10:00
KTO SA ZÚČASTNÍ: