Inovácia našich regiónov prostredníctvom výskumu a vývoja Innovating our regions through research and development


Ubytovanie a parkovanie

Ubytovanie je možné v hoteloch v Žiline. Parkovanie pre účastníkov podujatia bude zabezpečené na Suvorovovej ulici.

 

 

Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu uverejnených informácií