Inovácia našich regiónov prostredníctvom výskumu a vývoja Innovating our regions through research and development


Registrácia

Účasť na podujatí je zdarma.

Záujemcovia o účasť, prosíme o registráciu v termíne do 28. apríla 2011.
  

1. deň, 3. Máj 2011, ktorého hlavnou témou bude ROZVOJ REGIÓNOV A INOVÁCIE bude prebiehať v budove Žilinského samosprávneho kraja.   Oficiálny registračný formulár na 1. deň nájdete TU.

Podujatie je určené najmä pre:

  • zástupcov samospráv, miest a obcí
  • zástupcov neziskového sektora
  • podnikateľov 
  • vzdelávacích a výskumných inštitúcií
Aktivita Čas
Registrácia na 1. deň podujatia  13:00-13:30
Prezentácie inovačných aktivít  13:30-15:00  

Moderovaná diskusia pozvaných zástupcov ministerstiev, univerzít, samospráv a konzultantov

15:00–16:30
Odovzdávanie ocenení 16:30–17:00
Záverečný raut 17:00-18:00 

 

2. deň, 4. Máj 2011, ktorého hlavnou témou bude SVET PODNIKANIA bude prebiehať v budove Žilinskej univerzity na prízemí stavebnej fakulty vo foyer. Presné miesto konania konkrétnej aktivity bude uprasnené ma podujatí.

Záujemcovia o účasť - registrujte sa na jednotlivé aktivity! 

Aktivita Čas  
Best Guest  9:00 - 10:00 Viac info 
Veľtrh záverečných prác 10:30 - 12:30 Registrácia  
Workshop o podnikaní pre študentov 10:30 - 12:30 Registrácia
Poradenstvo pre záujemcov o podnikanie 10:30 - 12:30 Registrácia
Hranie podnikateľskej hry  13:15 - 15:15   Registrácia  
Workshop Business Angels 13:15 - 15:15 Registrácia

 Organizátori si vyhradzujú pravo na určenie finálneho zoznamu účastníkov formou zaslania potvrdenia o registrácií e-mailom najneskôr 3 dni pred konaním podujatia.

 

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať

e-mail:
irr@vtpzilina.sk

tel.:
+421 41 513 14 40

fax:
+421 41 565 00 54

adresa:
Vedecko-technologický park Žilina, Univerzitná 25, 010 08 Žilina