Inovácia našich regiónov prostredníctvom výskumu a vývoja Innovating our regions through research and development


História konferencie

Prvá konferencia s názvom Inovačný rozvoj regiónov sa uskutočnila 23. a 24. apríla 2007 v Žiline. Jej konaniu veľmi napomohlo, že v Žilinskom kraji prebiehal projekt prípravy Regionálnej inovačnej stratégie - Žilinská inovačná politika (ZIP).

Organizátori Inovačného rozvoja regiónov sa však neinšpirovali iba existenciou projektu ZIP, ale snažili sa nadviazať na niektoré podujatia a projekty z minulosti, ktoré sa týkali inovácií, podpory podnikania, regionálneho rozvoja, či transferu know-how a technológií.


Predchádzajúce ročníky

Inovačný rozvoj regiónov 2010

Dňa 10. mája 2010 sa uskutočnil už štvrtý ročník podujatia Inovačný rozvoj regiónov - IRR 2010. Tentokrát sme opäť trochu inovovali program. Klasickým prezentáciám zaujímavých aktivít a projektov z regiónu i zahraničia predchádzalo doobedné fórum/veľtrh organizácií so zameraním na: informačné...

—————

Inovačný rozvoj regiónov 2008

Inovačný rozvoj regiónov 2008
Dňa 29. januára 2008 sa v Žiline uskutočnila konferencia Inovačný rozvoj regiónov 2008. Konferencia bola organizovaná v rámci projektu Žilinská inovačná politika – ZIP a bola príjemnou bodkou za 32 mesiacov trvajúcim projektom prípravy a realizácie inovačnej stratégie Žilinského kraja. Cieľom...

—————

Inovačný rozvoj regiónov 2007

Inovačný rozvoj regiónov 2007
23. a 24. apríla 2007 sa uskutočnil prvý ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov, s označením 2007. Konferencia bola prvou snahou o zjednotenie viacerých projektov a podujatí, ktoré súviseli s inováciami v regiónoch a bola zastrešená prebiehajúcou realizáciou projektu Žilinská inovačná politika...

—————

Úvodná konferencia k projektu ZIP

Úvodná konferencia k projektu ZIP
Dňa 24. januára 2006 sa konala Úvodná konferencia k projektu Žilinská inovačná politika. Konferenciu organizovala Žilinská univerzita v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom v jeho nových konferenčných priestoroch. Konferencie sa zúčastnilo 26 zástupcov stredných a vysokých škôl, 34 zástupcov...

—————