Inovácia našich regiónov prostredníctvom výskumu a vývoja Innovating our regions through research and development


Prezentácie

  Prezentácie z 1.dňa konferencie Inovačný rozvoj regiónov IRR 2011: 

Organizácia Názov prezentácie Prezentácia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s podnikateľskou praxou stiahni TU
Vedecko-technologický park Ostrava, a.s.   VTP Ostrava - budovanie inovačnej infraštruktúry stiahni TU
Žilinská univerzita Žilinská univerzita a prax stiahni TU
Žilinský samosprávny kraj Aktivity Žilinského samosprávneho kraja na podporu MSP a Inovácií stiahni TU
Žilinský samosprávny kraj Inovácia Žilinského kraja 2010 stiahni TU

  

  Prezentácie z 2.dňa konferencie Inovačný rozvoj regiónov IRR 2011 - Svet podnikania:

Organizácia Názov prezentácie Prezentácia
Vedecko-technologický park Žilina Dosť bolo rečí - workshop stiahni TU
Združenie mladých podnikateľov Slovenska Business angels workshop stiahni TU
Klub podnikateľských anjelov Slovenska Klub podnikateľských anjelov Slovenska stiahni TU
Neulogy, a.s. Angel investment stiahni TU

 

Všetky prezentácie z oboch dní je možné stiahnuť TU.