Inovácia našich regiónov prostredníctvom výskumu a vývoja Innovating our regions through research and development


Vitajte na stránkach podujatia Inovačný rozvoj regiónov

Dňa 3. a 4. mája 2011 sa uskutoční už piaty ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov - IRR 2011. Tentokrát sme opäť trochu inovovali program. Prvý deň podujatia sa bude konať v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja a hlavné témy ktoré budú v tento deň rezonovať budú najmä podpora inovácií a inovačnej infraštruktúry na národnej a regionálnej úrovni. Druhý deň sa bude konferencia konať na Žilinskej univerzite v Žiline a celý deň sa bude niesť v duchu inovačného podnikania, best practises uspešných slovenských podnikateľov a financovanie začínajúcich firiem a start-upov. Počas tohto dňa bude prebiehať aj veľtrh záverečných prác, kde bude možnosť stretnúť sa s najvýznamnejšími podnikmi v regióne a dohodnúť sa s nimi na spracovaní vašej záverečnej práce pre túto firmu. 

 

Viac informáciíí o aktuálnom ročníku podujatia nájdete tu.

 

Tešíme sa na stretnutie na IRR 2011, 3. a 4. mája v Žiline!

Organizátori